it-akademia

IT ScienceLab

Naša škola je jedna zo 60 základných škôl vybavených špecializovanými laboratóriami odborného výcviku – – tzv. IT Science laboratóriami (IT ScienceLab). IT ScienceLab sa využíva priamo vo vyučovacom procese, kde slúži najmä pre pilotné overenie novo vytvorených inovatívnych metodík zameraných predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Aktívne sa ďalej využíva v rámci krúžkov, workshopov, …

IT ScienceLab Čítajte viac »

Projekt IT AKADÉMIA

Strategický cieľ projektu:Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s …

Projekt IT AKADÉMIA Čítajte viac »