AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – FEBRUÁR

“Priateľstvo je najťažšie na svete vysvetliť.” Nie je to niečo, čo sa naučíte v škole. Ale ak ste sa nenaučili význam priateľstva, skutočne ste sa nenaučili nič. “ – Muhammad Ali

V školskom klube detí sme posledný týždeň pred jarnými prázdninami venovali Týždňu priateľstva.

Počas tohto projektového týždňa sa pani vychovávateľky vo svojich oddeleniach zamerali na túto tému a zahrnuli ju do každej výchovno-vzdelávacej oblasti. V spoločensko-vednej oblasti sme s deťmi hovorili o význame, znakoch a dôležitosti kamarátstva.  V pracovno – technickej oblasti, deti vyrábali plagáty o priateľstve alebo pozdravy svojim kamarátom. V estetickej oblasti sme si deťmi vypočuli a naučili sme sa pesničku od Mira Jaroša – Kamaráti.

Deti zo všetkých oddelení si na školskom dvore na túto pesničku  zatancovali. Samozrejme, že máme pre vás aj video a zopár fotiek. Nech sa páči potešte sa!

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »