CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Nadácia KOSIT

v spolupráci so spoločnosťou ewia zabezpečujú bezplatný online vzdelávací program pre žiakov a študentov o správnom nakladaní s odpadom. Vďaka zaujímavému obsahu a interaktívnym prvkom sa žiaci aj našej školy atraktívnou formou dozvedeli viac o problematike odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Výučba v súčasnosti prebiehala ONLINE. Žiaci 6.B a 6.C triedy v dňoch 9.3 a 10.3 z tried cez platformu Teams mali možnosť sa tejto environmentálnej aktivity zúčastniť. 

 Dovinová

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »