Čítame celý deň

Dobré ráno s knihou v ŠKD,

blokové vyučovanie spojené s čitateľskou gramotnosťou a dňom zdravej výživy,

…. a pokračujeme z Rozprávky do rozprávky.

ďalšie články