Rok_2019_2020

Pomôcky nielen pre prváčikov…

Čo potrebujú žiaci 1.-9. ročníka. Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci. Pomôcky pre prvákov Pomôcky pre druhákov Pomôcky pre tretiakov Pomôcky pre štvrtákov Pomôcky pre piatakov Pomôcky pre 6.-9. Pomôcky pre prvákov 1.  Sada zošitov k Hupsovmu šlabikáru  – zabezpečí škola       Blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary (jeden zošit)   zabezpečí rodič 2. Ostatné pomôcky (zabezpečí …

Pomôcky nielen pre prváčikov… Čítajte viac »

Dôležité – OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 (streda): – pre žiakov 2.- 9. ročníka o 8.00 hod. v triedach – pre žiakov 1. ročníka o 8.30 hod. v átriu školy Žiadame zákonných zástupcov, aby pri prvom nástupe žiaka do základnej školy  predložili čestné prehlásenie.      Stiahnuť TU – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka Dňa …

Dôležité – OZNAM Čítajte viac »

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy),   kde dostanete pokyny  k organizácii vyučovania  v škole.Po slávnostnom otvorení, žiaci – prváci pôjdu s triednymi učiteľmi do tried.Program v triedach ukončíme približne  10.00 – 10.30 hod. Triedna pani …

Prváčikovia v škole Čítajte viac »

sunflower, sunflower field, flowers

Letná škola v auguste 2020

plánujeme letné tabory ŠPORTOVÉ Florbalový tábor – 10.8.-14.8.2020, kontakt Jakub Francan 055 622 00 96 – Informácie Futbalové sústredenie – od 1.7. – 10.7.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00)od 19.8. – 28.8.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00) Kontakt R. Nagy – 09017 728 656 Turistický denný tábor II. stupeň –  3.8.-7.8.2020, kontakt S. Mižáková 0907 662 429 …

Letná škola v auguste 2020 Čítajte viac »

pencil, sharpener, notebook

Oznámenie o prevádzke školy od 15.6.2020, pondelka:

od 6.30  – 7.00  – ranná družina v 3.C triede nad školskou jedálňou od 7.00 –  8.00  – príchod žiakov do školy a triedy, ranný zdravotný filter 1. – 4. ročník ………………. 4 vyučovacie hodiny 5. ročník ……………………. 5 vyučovacích hodín od 16.00  – 16.30 – večerná spojená družina v 3.C triede nad školskou jedálňou

Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov

Vzhľadom na splnenie upravených cieľov predmetov a dostatočné podklady pred prerušením vyučovania aj počas prerušenia vyučovania k hodnoteniu žiakov, bolo v pedagogickej rade prerokované a schválené hodnotenie na konci školského roka nasledovne: I. stupeň 1. ročník – slovné hodnotenie 2. ročník – SJL, MAT, PVO, ANJ – klasifikácia predmetov 3. ročník – SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ – klasifikácia …

Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov Čítajte viac »

Usmerneniu k prijímaniu na strednú školu

1. Harmonogram na ZŠ Kežmarská 28: – 20.4. – 27.4.2020 – odovzdať podklady k Prihláške na SŠ a 8-ročné gymnáziákariérovej poradkyni pani Mgr. Dovinovej – 27.4. – 7.5.2020 – záväzné podklady od zákonných zástupcov na vyplnenie – Prihlášok na SŠ a 8 –ročné gymnáziá – 11.5. – 15.5.2020 – spracovanie Prihlášok – do 19.5.2020 – zaslanie Prihlášok poštou …

Usmerneniu k prijímaniu na strednú školu Čítajte viac »