Čítame radi 2

Naša škola sa zapojila do projektu Čítame radi. Z tohoto projektku MŠ  sme obdržali finančné prostriedky, za ktoré sme zakúpili krásne knihy z oblasti vecnej a umeleckej literatúry.

Tento projekt zhodnotili básničkou aj žiaci 7.A
na krúžku Hráme sa so slovami.

Projekty robíme, lebo radi čítame.
vyhrala ho aj naša škola.
Knihy sme zakúpili,
do knižnice uložili.

Teraz si z nich čítame,
Hrdinov spoznávame.

Poučné i zábavné,
príbehy počúvame.
Veľa sa z nich dozvieme,
Potom Vám to povieme.

                           Mgr. Alena Janičová

ďalšie články