Darovanie 2% dane

Vážení rodičia a priatelia,Využite možnosť darovať dve percentá dane z príjmu Občianskemu združeniu MOJA ŠKOLA – Združenie rodičov pri Základnej škole, Kežmarská 28, 040 11 Košice.
IČO: 355 46 247
Číslo účtu: 1390401006/1111
Darované prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok a materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Ďakujeme Vám

TLAČIVO

Postup krokov na poukázanie 2 % z dane 

ďalšie články