Info – T9 2020

Vážení rodičia,T9 2020,

vzhľadom na niektoré opakované otázky oznamujeme, že  v tomto školskom roku  bolo testovanie T9 2020 zrušené:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Okresný úrad z tohto dôvodu už v tomto štádiu  nebude posielať k tomu žiadne pokyny ani poverenia.

Ďakujeme za spoločnú prípravu  merania T9 2020 a tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2020/2021.

Prajeme všetkým pevné zdravie a veľa trpezlivosti, s pozdravom

RNDr. Bc.  Mária Takáčová, odborný radca, Okresný úrad Košice – odbor školstva

ďalšie články