Nadácia Markíza

vyhlásila v októbri grantový program „Spoločné zážitky nás spájajú“, zameraný na podporu inkluzívnych projektov spájajúcich slovenské a ukrajinské deti, na prepájanie a zbližovanie ukrajinských a slovenských detí a mladých ľudí prostredníctvom spoločných zážitkov.

Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity.

Naša škola sa do tejto výzvy zapojila a napísala projekt pod názvom:

„Poďme sa spolu hrať“

Náš napísaný projekt je úspešný a získali sme od Nadácie Televízie Markíza finančnú podporu na realizovanie nášho projektu.

Naším cieľom bude:

Realizovať v období od 1.12.2022 do júna 2023 mimoškolské aktivity zamerané na pohyb a zdravie. Aktivity sa budú pravidelne realizovať v príjemnom, emocionálne aktivizujúcom prostredí počas činnosti krúžku alebo počas voľnočasových aktivít žiakov našej školy. Ich organizáciou prispejeme k integrácii a prirodzenej vlastnosti detí-žiakov hrať sa, súťažiť spolu, komunikovať na verbálnej aj neverbálnej úrovni. Zároveň budeme rozvíjať cudzie jazyky čo bude pre našich žiakov veľmi prínosné.

Dagmar Dovinová

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »