Olympijský festival na ZŠ Kežmarská 28

Pripravujeme

Cieľ: Prostredníctvom piatich základných princípov olympizmu:

– radosť z vynaloženého úsilia;
–  zmysel pre fair play;
– harmonický rozvoj tela, mysle a ducha  zvýšiť kladný vzťah k pohybovej aktivite a pozitívnemu správaniu sa k sebe i v kolektíve.  

Termín:

V období marec – apríl 2022 sa budeme venovať nielen rozvoju kognitívnych schopností ale viac sa zameriame na fyzický, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov:

– lyžiarsky výcvikový kurz – 7. a 8. ročník, 28.2. – 4.3.2022
– snowbordový výcvikový kurz – 7. a 8. ročník, 28.2. – 4.3.2022
– korčuľovanie v Aréne sršňov – I. a II. stupeň, 9.3., 11.3.
– spoločné korčuľovanie zamestnancov a žiakov s rodinami, sobota 12.3.
– triedne stolnotenisové turnaje v malej telocvični v rámci telesnej výchovy – víťazi tried budú odmenení
– Olympijské hry v školskom klube detí
– besedy a diskusie, olympijská výchova –  v rámci ostatných predmetov: história, osobnosti športu, priebeh zimných olympijských hier v Pekingu, formovať a upevňovať vôľové a charakterové vlastnosti žiakov

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »