Projekt „Tenis do škôl – základy tenisu na hodinách telesnej výchovy  na I. stupni základných škôl“

Vyhodnotenie projektu:

Počet zúčastnených tried : 4    ( 2.B, 3.A, 3.B, 3.C)
Počet žiakov:  88 žiakov
Počet pedagógov:  5

Organizácia programu na hodinách TSV:

Žiaci  začali s projektom od 25.4.2022 v rámci hodín telesnej výchovy.
Hodiny boli realizované podľa počasia v:
– tenisová hala tenisového klubu Mladosť – (areál ZŠ Kežmarská 28)
– tenisové kurty tenisového klubu Mladosť – Popradská ulica

Vyučovacie hodiny prebiehali  v apríli a máji v tenisovej hale s tvrdým povrchom  a v júni na antukovom  dvorci vonku. Výhodou pre našich žiakov je tenisová hala v areáli našej školy a antukový dvorec je  v bezprostrednej  v blízkosti školy – žiaci prechádzali pešo.
Na hodinách bol vždy prítomný učiteľ telesnej výchovy v danej triede, ktorý spolupracoval s trénermi.
Žiaci využívali na hodinách materiál, ktorý sme dostali na výuku tenisu ako základný tenisový balíček.
Hodiny tenisu boli prínosom pre našich žiakov. Prispeli k  zatraktívneniu telesnej výchovy na I. stupni, motivovali  žiakov pravidelne športovať a vytvárať  v mladom veku vzťah k športovým aktivitám. Žiaci sa oboznámili so základnými pohybovými zručnosťami tenisu.

Typická náplň – organizácia hodiny

(Ing. Peter Jedinák, predseda tenisového klubu)

1. Rozcvička – didaktická hra

2. Cviky s loptičkou

  • púšťanie loptičky na zem a chytanie do oboch rúk, do pravej, do ľavej ruky, chytanie zhora, zdola
  • vyhadzovanie loptičky nad seba a chytanie do oboch rúk, do pravej, do ľavej, chytanie po odraze zhora, zdola
  • hádzanie loptičky do diaľky, na presnosť (terč, kuželky, …)
  • cvičenia s loptičkou v dvojiciach a v skupinách

3. Cvičenia  s raketou a loptičkou

  • držanie loptičky na rakete pri chôdzi, pokluse, behu, podrepe,…
  • odrážanie loptičky do vzduchu forhedové, bekhendové držanie na mieste a v pohybe
  • odrážanie loptičky o zem F a B držanie na mieste a v pohybe

4. Nácvik forhendu – na mieste, v pohybe, cez tenisovú sieťku

5. Nácvik bekhendu – na mieste, v pohybe, cez tenisovú sieťku

6. Nácvik voleja forhend a voleja bekhend – tieňové údery na mieste a na sieti

Na každej hodine boli zaraďované rôzne cvičenia v dvojici, v skupinách, súťaže zručnosti pre jednotlivcov, súťaže družstiev  a drobné pohybové hry.  Deťom sa hodiny tenisu páčili a určite to pre nich bolo spestrenie hodín telesnej výchovy.   

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »