Nezaradené

Zápis 2021

plánuje sa 9. a 10.4.2021, piatok, sobota Elektronická žiadosť – TU Osobne (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) – obidvaja rodičia s dieťaťom– doniesť rodný list dieťaťa, občianske preukazy rodičov– v prípade, ak príde jeden rodič, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu  TU Pripravujeme pre Vás Deň otvorených dverí – online Milí rodičia, naša základná škola Kežmarská 28 je plneorganizovaná …. …

Zápis 2021 Čítajte viac »

industry, industry 4, web

Projekty

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov (IPPU). Informácie k projektu IT Akadémia – vzdelávanie objavovaním

Návrat do škôl od 8.2.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 8. februára 2021 začína prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa. Podmienkou nástupu je test jedného zákonného zástupcu. Na testovanie môžete využiť mobilné odberné miesto na testovanie (MOM) zriadené na našej škole. Testovať budú dva odberné tímy nasledovne:       …

Návrat do škôl od 8.2.2021 Čítajte viac »

Súťaž – Práca polície očami detí

Naši žiaci sa svojimi kresbami zapojili do súťaže – Práca polície očami detí.Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci preventívnych aktivít výtvarnú súťaž pre žiakov I. stupňa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach. Vyhodnotenie prebehlo v triedach víťazov. Ďakujeme za nádherné kresby všetkým žiakom.

classroom, school, education

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v Základnej škole Kežmarská 28, Košice pre školský rok 2020/2021aktualizované 21. 09. 2020 1.  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Informácie o zákaze a podmienkach vstupu sú zverejnené na vchodových …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Čítajte viac »

Interaktívne vyučovanie 7.B

Dňa 14.9.2020 sme absolvovali praktickú výuku dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v zábavno- športovom areáli na Alejovej ulici. Po úvodnom vysvetlení významu jednotlivých dopravných značiek sme mohli „vyraziť“ na cesty dopravného ihriska. Dopravných prostriedkov sme mali na výber viacero- od bicyklov, kolobežiek, šľapacích áut, až po autá na akumulátor. Vďaka slnečnému počasiu sme si užili krásne …

Interaktívne vyučovanie 7.B Čítajte viac »

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy),   kde dostanete pokyny  k organizácii vyučovania  v škole.Po slávnostnom otvorení, žiaci – prváci pôjdu s triednymi učiteľmi do tried.Program v triedach ukončíme približne  10.00 – 10.30 hod. Triedna pani …

Prváčikovia v škole Čítajte viac »

classroom, chairs, tables

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, na základe Usmernenia MŠVaV SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách vám oznamujeme, že: – na I. stupni predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova a informatika nebudú hodnotené z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetu kvalitnou …

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Čítajte viac »