Nezaradené

classroom, school, education

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v Základnej škole Kežmarská 28, Košice pre školský rok 2020/2021aktualizované 21. 09. 2020 1.  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Informácie o zákaze a podmienkach vstupu sú zverejnené na vchodových …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Čítajte viac »

Interaktívne vyučovanie 7.B

Dňa 14.9.2020 sme absolvovali praktickú výuku dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v zábavno- športovom areáli na Alejovej ulici. Po úvodnom vysvetlení významu jednotlivých dopravných značiek sme mohli „vyraziť“ na cesty dopravného ihriska. Dopravných prostriedkov sme mali na výber viacero- od bicyklov, kolobežiek, šľapacích áut, až po autá na akumulátor. Vďaka slnečnému počasiu sme si užili krásne …

Interaktívne vyučovanie 7.B Čítajte viac »

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy),   kde dostanete pokyny  k organizácii vyučovania  v škole.Po slávnostnom otvorení, žiaci – prváci pôjdu s triednymi učiteľmi do tried.Program v triedach ukončíme približne  10.00 – 10.30 hod. Triedna pani …

Prváčikovia v škole Čítajte viac »

classroom, chairs, tables

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, na základe Usmernenia MŠVaV SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách vám oznamujeme, že: – na I. stupni predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova a informatika nebudú hodnotené z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetu kvalitnou …

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Čítajte viac »

Prihláška na štúdium v základnej škole

NOVÉ AKTUÁLNE Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy.  O presnom dátume termínu zápisu Vás budeme včas informovať (momentálne riešime …

Prihláška na štúdium v základnej škole Čítajte viac »

OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od zajtra 12. marca 2020 (štvrtok) do 16. marca 2020 (pondelok). Školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času sú MIMO PREVÁDZKY. Vyučovanie bude pokračovať v utorok …

OZNAM Čítajte viac »

Číta celá rodina

Rád si spomínam  na časy svojho detstva, keď sa do postele chodilo po večerníčku a na dobrú noc nám rodičia prečítali rozprávku. Malo to svoje čaro, preto sa i my s manželkou snažíme nájsť si večer čas na chvíle strávené s deťmi pri knihe. Viesť deti láske ku knihám považujem v dnešnom elektronickom svete za dôležité, preto som veľmi …

Číta celá rodina Čítajte viac »