Výpis hodnotenia za 1.polrok šk. roka 2020/2021

Na základe usmernenia Ministerstva školstva pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 naša škola využije svoj školský informačný systém ŠKOLA NA WEBE (IŽK – internetová žiacka knižka), kde sa od 29.1.2021 bude nachádzať elektronický výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

Elektronický výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 nájdete od 29.1.2021 po prihlásení sa do svojho účtu vľavo cez „hambuger“ (tri čiarky) pod názvom „Polročné hodnotenie“.

Vydávanie tlačených výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sa uskutoční po návrate žiakov do školy.

Prajeme všetkým veľa zdravia a tešíme sa na Váš návrat.

Pedagogický kolektív ZŠ Kežmarská 28

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »