Záložka do knihy

Žiaci našej školy sa zapojili do kreatívneho projektu na podporu čítania, ktoré ich motivuje, aby rozprávali o knihách, vyhľadali príbehy. Spoznávajú čaro rozprávok, silných postáv. Ide o projekt na spoznanie partnerskej školy, jej aktivít, školského života, výmenu dobrých aktivít z praxe.

Pani učiteľky so žiakmi vyrobili pestré záložky pre kamarátov z partnerskej školy.

Partnerskou školou nám bola Základná škola s materskou školou v Očovej.

Odoslali sme 180 vyrobených záložiek so sprievodným listom: Za akciu zodpovedala: Mgr. A. Janičová

Akcia bola motivovaná a organizovaná Slovenskou pedagogickou knižnicou.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »