Zberové aktivity v šk. roku 2022/2023

Celoročne budeme zbierať vrchnáčiky z pet fliaš, ktoré bude potrebné odovzdávať na konci každého mesiaca p.uč Kováčikovej na 1.stupni a p.uč.Dovinovej na druhom stupni.

Zbierame aj použité batérie, ktoré je potrebné vhadzovať do zberného valca na 1.stupni  a na druhom stupni pri keksíkovom automate.

A teraz pozor: dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na zavedenie nového druhu zberu odpadu, ktorý spoločnosť KOSIT pripravil od septembra 2022 na základných školách.

Systém zberu použitého oleja a tukov vyzbieraného z vašej domácností  bude možné priniesť do školy .

Pri vstupe do budovy školy pri vrátnici bude umiestnená nádoba oranžovej farby, do ktorej budete môcť vložiť použitý olej, tuk z domu ale pozor musí byť v pevne uzatvorenej plastovej fľaši. Naplnená uzatvorená plastová fľaša má byť vhodená do otvoru v tejto nádobe. 

Vyprázdňovanie nádoby bude vždy v stredu: 16.11.2022,  14.12.2022, 11.01.2023

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »