Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia,

ZŠ Kežmarská  28 chce pomáhať v súčasnej zložitej  epidemiologickej situácii. 

Máme zriadené na škole mobilné odberné miesto na testovanie (MOM) antigénovými testami na COVID- 19.

Od 21.1.2021 do 24.1.2021 sa uskutoční v Košiciach  celomestské testovanie.

 

Môžete využiť aj naše odberné miesto:

21.1.2021 (štvrtok), v čase 16:00 hod. – 20:00 hod.

22.1.2021  (piatok),  v čase 16:00 hod. – 20:00 hod.

23.1.2021  (sobota), v čase 9:00 hod. – 17:00 hod.

24.1.2021  (nedeľa), v čase 9:00 hod. – 17:00 hod.  

Ďakujem všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili a realizujú testovanie obyvateľov nášho mesta

 

RNDr. Milena Kačmarčiková,   riaditeľka školy

 

Aktuálne

Od  25.1. 2021 do 29.1.2021 pokračuje I. a II. stupeň v dištančnom vzdelávaní.

Od pondelka 18.1.2021, v čase od 7.00 do 16.30. hod., bude v prevádzke naďalej ŠKD  pre deti 1.- 5. ročníka zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha  práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Pre deti v ŠKD je v prevádzke aj školská jedáleň.

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita