Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia a žiaci,

 

od 8. marca 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie žiakov na I. stupni základných škôl a prevádzka ŠKD  prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Prevádzka školy je v čase od 6:30 hod  do 16:00 hod

Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test rodiča na ochorenie Covid-19 nie starší ako 7 dní a  čestné vyhlásenie zákonných zástupcov, že nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Zákonný zástupca pri vstupe do budovy školy predloží k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom teste  na Covid-19 a o nevyhnutnom prezenčnom  výkone práce.

 

Žiak odovzdá triednej učiteľke Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti. TU

 

Výnimka – ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace

 

Výnimka – ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19

na základe pokynov zriaďovateľa mesto Košice, od pondelka 8.3.2021 platí – infografika TU

 

 

 

 

S pozdravom

RNDr. Milena Kačmarčiková

riaditeľka školy

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Zápis

Zápis do 1. ročníka a elektronická žiadosť. Informácie, ktoré potrebujete

Projekty

Zapojenosť našej školy do projektov.

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita

Zápis 2021

plánuje sa 9. a 10.4.2021, piatok, sobota Elektronická žiadosť – TU Osobne (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) – obidvaja rodičia s dieťaťom– doniesť rodný list dieťaťa, občianske

čítať celý článok »