Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia, milí žiaci,

Od 16.9.2020 – ranný školský klub detí (družina) je od 6.00  nad školskou jedálňou pre žiakov 1.-5. ročníka.

2. stupeň začiatok prevádzky o 7.40.
Prevádzka školy je od 6.00 do 17.00.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie,  že žiak neprejavuje príznaky ochorenia. Stiahnuť TU – Vyhlásenie zákonného zákonného

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Dôležité – OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 (streda): – pre žiakov 2.- 9. ročníka o 8.00 hod. v triedach – pre žiakov 1.

PREBIEHA REKONŠTRUKCIA
Z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v pavilóne C, kde sú aj 
kancelárie vedenia školy, pevné linky dočasne nie sú v prevádzke.
 Kontakty: 0911 921 416 riaditeľka školy
0911 921 433 hospodárka školy
Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita