Kariérový poradca

Užitočné odkazy

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania http://skoly.ineko.sk/#   – rebríčky škôl http://www.corobim.sk/ – videá o profesiách http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ – SŠ v pôsobnosti KSK www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  – nezamestnanosť absolventov SŠ https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka …

Užitočné odkazy Čítajte viac »

Zoznam stredných škôl

Toto je zoznam stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Košice. Gymnáziá Cirkevné gymnázium Galaktická 9 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského – Škultétyho 10 Gymnázium Alejová 1 Gymnázium Exnárova, Košice Gymnázium Laca Novomeského 4 Gymnázium M. R. Štefánika [1] – Nám. Ladislava Novomeského 4 Gymnázium Opatovská 7 Gymnázium Park Mládeže 5 Gymnázium Poštová 9 Gymnázium S. Máraiho – Kuzmányho 6 …

Zoznam stredných škôl Čítajte viac »

Školy s talentovou skúškou

1. Všetky umelecké školy, konzervatória: Spojená škola Konzervatórium a stredná umelecká Jozefa Adamoviča Exnárová 8 pre žiakov 9.r Konzervatórium Timonova 2 pre žiakov 9.r Súkromné konzervatórium Zádielska 12 pre žiakov 9.r Škola úžitkového výtvarníctva  Jakobyho 15=Škola umel.priemyslu pre žiakov 9.r Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 13 DOD každý deň alebo po dohovore pre žiakov 9.r …

Školy s talentovou skúškou Čítajte viac »

Osemročné gymnáziá

Osemročné gymnáziá: pre žiakov 5.ročníka Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10 prihláška do 20.2 je to bilingválne gymnázium talentová skúška Gymnázium sv.T.Akvinského prihláška do 10.4 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4 prihláška do 10.4 Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 prihláška do 10.4 Gymnázium Opatovská prihláška do 10.4 Gymnázium Trebišovská prihláška do …

Osemročné gymnáziá Čítajte viac »