júl 2019

Pomôcky pre prváčikov…

Čo potrebujú prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci. Pomôcky pre prvákov Pomôcky pre druhákov Pomôcky pre tretiakov Pomôcky pre štvrtákov Pomôcky pre piatakov Pomôcky pre prvákov 1.  Sada zošitov k Hupsovmu šlabikáru  – zabezpečí škola       Blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary ( jeden zošit)  zabezpečí rodič 2. …

Pomôcky pre prváčikov… Čítajte viac »

Elementary school Kežmarská 28 Košice

Declaration of fulfilment of criteria for web accessibility: The website www.zskezmarska28.sk is administered by Elementary School Kežmarská 28 Košice and is processed in compliance with valid legislation, web content accessibility guidelines under schedule no. 1 of the Decree on standards for information systems in public administration of the Ministry of Finance of the Slovak republic …

Elementary school Kežmarská 28 Košice Čítajte viac »

Prehlásenie o prístupnosti

ebové sídlo ZŠ Kežmarská 28 Košice  WWW.ZSKEZMARSKA28.SK sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Základná škola si je vedomá nedodržania …

Prehlásenie o prístupnosti Čítajte viac »

Slovníček AJ a NJ

Slovníky pre žiakov 1.-4. ročníka a nemecký pre 5. ročník – učebnica Tamburin 1, lekcie 1-3 Anglický jazyk 1. ročník – FIRST FRIENDS_1  2. ročník – FIRST-FRIENDS_2 3. ročník – FAMILY& FRIENDS-1 4. ročník – FAMILY& FRIENDS2 Nemecký jazyk Lekcia 1, Lekcia 2, Lekcia 3 Tamburin 1, Tamburin 2, Tamburin 3 Portfólio Tamburin 1 – Lekcia 5, Lekcia 6 Portfólio Tamburin 2 – Lekcia 1, Lekcia 2, Lekcia …

Slovníček AJ a NJ Čítajte viac »

Naše Mesto 2019

Za podpory Nadácie Pontis sa uskutoční opäť najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe pod názvom “Naše Mesto“. Dňa 7. júna 2019, v piatok, od 9.00 do 16.00 budú dobrovoľníci pomáhať neziskovkám, školám, škôlkam v minimálne 13 slovenských mestách. Projekt Naše Mesto pomáha meniť veci okolo nás. Milí rodičia a priatelia našej …

Naše Mesto 2019 Čítajte viac »

Škola v prírode SOREA Ľubovnianske kúpele

V dňoch 27.5.2019 – 31.5.2019 sa uskutočnila škola v prírode pre 5.A,B,C, v hoteli Sorea Ľubovnianske kúpele. Bolo nás spolu 58 žiakov s triednymi učiteľmi – p. uč. V. Horváthová, M. Holková, p. uč. R. Škvarek a  p.uč. D.Dovinová  a tiež pani Valika Marčáková- naša pani zdravotníčka. Škola v prírode  sa konala v krásnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov. Prebehla podľa …

Škola v prírode SOREA Ľubovnianske kúpele Čítajte viac »

Výlet 3.A a 3.D

Najkrajšou odmenou za celoročnú prípravu na vyučovanie a prácu na hodinách je pre deti školský výlet. Za krásneho a slnečného počasia žiaci 3.A a 3.D triedy navštívili Údolie Manitou na Alpínke, kde sa im venovali animátori. Popri výrobe indiánskych čeleniek a sekier čakalo na deti množstvo zaujímavých hier a súťaží.

Šachový krúžok

Šach nám pomáha rozvíjať: Pozornosť – deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie, Predstavivosť – sú nútené prestaviť si rôzne akcie v rôznom poradí, pred tým, ako ich uskutočnia. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich učíme predstavovať si budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrkami. Predvídanie – učia sa najprv myslieť, potom konať. Po …

Šachový krúžok Čítajte viac »

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť 2021/2022 – ZŠ Kežmarská 28 Košice (zskezmarska28.sk) Prehľad krúžkovej činnosti na školský rok 2018/ 2019 https://www.zskezmarska28.sk/kruzkova-cinnost-2/?preview_id=1412&preview_nonce=d944978a7e&preview=true&aiEnableCheckShortcode=true&_thumbnail_id=1413

Režim v ŠKD

6.00 – 8.00 Ranné schádzanie sa detí pred vyučovaním (počúvanie rozprávok z CD; spoločenské hry, čítanie rozprávok – individuálne, spoločné a kolektívne hry) 11.40 – 12.30   OBED hygienické návyky, kultúra stolovania pomoc pri stravovaní – rozdávanie obedov, pomoc pri krájaní mäsa denné vyhodnotenie správanie sa v školskej jedálni 12.30 – 13.15   ODPOČINKOVÁ ČINNOSŤ Odpočinok na …

Režim v ŠKD Čítajte viac »