február 2020

Darovanie 2% dane

Vážení rodičia a priatelia,Využite možnosť darovať dve percentá dane z príjmu Občianskemu združeniu MOJA ŠKOLA – Združenie rodičov pri Základnej škole, Kežmarská 28, 040 11 Košice.IČO: 355 46 247Číslo účtu: 1390401006/1111Darované prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok a materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.Ďakujeme Vám TLAČIVO Postup krokov na poukázanie 2 % z dane