vo

wrench, spanner, repair

Zákazky SSŠ Eranet

9.máj 2022 Oprava strechy a montáž bleskozvoduDňa 09.05.2022 bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou „Oprava strechy a montáž bleskozvodu“prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.05.2022 do 9:30 hod.Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na webovej adrese: https://sss.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2010. 7.apríl 2021 Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B, D a telocvičňaDňa 07.04.2021 bola vyhlásená …

Zákazky SSŠ Eranet Čítajte viac »

Verejné obstarávanie – archív

Výzvy na predloženie ponuky – prieskum trhu Profil verejného obstarávateľa ZŠ Kežmarská 28, Košice Základná škola Kežmarská 28, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Verejné obstarávanie podľa § …

Verejné obstarávanie – archív Čítajte viac »

Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov – RAJO, a.s.Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 KošiceIČO: 355 42 713Sprostredkovateľ: RAJO, a.s.IČO: 31 329519Hodnota predmetu zmluvy: –Dátum uzavretia zmluvy: 18. 10 .2018 Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 10. 2018Dátum účinnosti zmluvy: 23. 10. 2018Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitáPríloha: Zmluva o spracovaní osobných údajov – RAJO, a.s. Názov zmluvy: Zmluva SSŠ – Personálna a mzdová agendaPrevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 …

Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018 Čítajte viac »