Rok_2021_2022

lab, research, chemistry-217043.jpg

Domáce samotestovanie

Návod na použitie samodiagnostického testu Dôležité upozornenie zo stránky MŠVVaŠ SR: Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca potvrdzovať triednemu učiteľovi prostredníctvom – eškoly, e-mailu alebo smsky. Zákonný zástupca …

Domáce samotestovanie Čítajte viac »

paper, writing, old-623167.jpg

Informácie z manuálu pre zákonných zástupcov:

pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťaťa dvomi spôsobmi:        – základná škola zisťovala záujem o testovanie žiaka PCR kloktacími testami        – základná škola zisťovala záujem zákonných zástupcov o dobrovoľné samotestovanie           antigénovými testami v domácom prostredí.        – testy sa budú preberať prostredníctvom triednej pani učiteľky; zákonný zástupca predkladá pri …

Informácie z manuálu pre zákonných zástupcov: Čítajte viac »

line art children, stickman, child-5386523.jpg

Zoznam žiakov tried v školskom roku 2021/ 2022

1.A 1.B 1.C 1.D 1.A Benedek Bella Farkaš Matúš Gašparová Nelly Gati Mia Grančák Gregor Hanyusová Lívia Havrilová Jana Chovanová Ester Jura Martin Kaánová Olivia Kollár Jakub Kovalčík Ján Liba Jakub Liba Lukáš Peter Liba Nathanael Libová Nina Mikuľaková Júlia Mišendová Teresa Sleziak Tobias Tomič Timotej Virgalová Gréta Zagibová Simona Triedna učiteľka: PaedDr. Rita Tirpáková …

Zoznam žiakov tried v školskom roku 2021/ 2022 Čítajte viac »

test tube, covid-19, mask-5065425.jpg

Postup zákonného zástupcu v prípade, že jednorazové testovanie prebieha kloktacími PCR testami

na začiatku školského roka 2021/2022 prebieha v domácom prostredí. Triedni učitelia budú odovzdávať rodičom testy na podpis – termín upresníme (predpoklad 31.08.2021). Triedni učitelia budú zbierať správne zabalené odobraté vzorky a Čestné vyhlásenie od rodiča o odobratí vzorky – termín upresníme (predpoklad 02.09.2021). AKO POSTUPUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA V PRÍPADE, ŽE TESTOVANIE PREBIEHA V DOMÁCOM PROSTREDÍ? Úloha zákonného …

Postup zákonného zástupcu v prípade, že jednorazové testovanie prebieha kloktacími PCR testami Čítajte viac »

Pomôcky nielen pre prváčikov…

Čo potrebujú žiaci 1.-9. ročníka. Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci. Pomôcky pre prvákov Pomôcky pre druhákov Pomôcky pre tretiakov Pomôcky pre štvrtákov Pomôcky pre piatakov Pomôcky pre 6.-9. Pomôcky pre prvákov 1.  Sada zošitov k Hupsovmu šlabikáru  – zabezpečí škola       Blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary (jeden zošit)   zabezpečí rodič 2. Ostatné pomôcky (zabezpečí …

Pomôcky nielen pre prváčikov… Čítajte viac »

line art children, stickman, child-5386523.jpg

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Vážení rodičia, v súvislosti s otvorením školského roka 2021/2022 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie škôl a školských zariadení. Cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Aktuálna verzia manuálu je na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor . Pred nástupom žiaka do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného …

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 Čítajte viac »